SAME!

Privacyverklaring en cookiemelding

SAME! is onderdeel van stichting Philadelphia Zorg. Via de digitale omgeving SAME! ondersteunen wij jongeren van 12 - 18 jaar met een zorgintensieve broer of zus door middel van ervaringsverhalen, tips en advies. 

Privacy verklaring van Philadelphia

Iedere dag zetten we ons in om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen in hun dagelijks leven. Door een prettige woonplek te bieden, intensieve begeleiding en verzorging of juist ambulante ondersteuning. We dragen zorg voor een zinvolle invulling van de dag op maat en passend bij mogelijkheden. Wij snappen dat elke ondersteuningsvraag maatwerk vereist. Om de juiste zorg en ondersteuning aan onze cliënten te bieden en deze waar nodig en mogelijk te verbeteren hebben we informatie nodig.

Informatie van de cliënt, de belangenbehartiger, de medewerker, de vrijwilliger en andere professionals die bij de ondersteuning betrokken zijn. Uiteraard doen we dit niet zomaar. We gaan zorgvuldig om met jouw privacy. Daarom verzamelen we niet meer persoonsgegevens dan nodig. Ook bewaren we ze niet langer dan noodzakelijk.

Hieronder vind je onze privacy principes. We beschrijven wat je in ieder geval moet weten over wat we met jouw gegevens doen. Daarnaast lees je wat jouw rechten zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Philadelphia Zorg (kvk:410035166). Deze verklaring is ook van toepassing op bij Philadelphia aangesloten rechtspersonen.

Meer informatie over privacy bescherming

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Wij nemen alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en niet toegestane toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Intrekken toestemming

Als wij persoonsgegevens verwerken waarvoor je toestemming hebt gegeven, kunt je je toestemming altijd weer intrekken.

Wil je weten welke persoonsgegevens wij precies van je hebben?

Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van je hebben:

 • aan te passen;
 • te wissen;
 • over te dragen aan iemand anders.

Stuur uw verzoek naar [email protected], dan maken wij het voor je in orde.

Onderstaande gegevens hoeven wij niet met je te delen:

 • persoonlijke werkaantekeningen, notities en adviezen voor intern gebruik;
 • persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld een klacht over jou: persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van strafbare feiten en andere gevallen die staan in artikel 23 AVG.

Wijzigen en verwijderen

Je hebt het recht persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen als de gegevens niet (of niet langer) juist zijn. Dit kan ook wanneer de verwerking niet langer gerechtvaardigd is. Hier kunnen wel wettelijke uitzonderingen op zijn. Dat betekent dat wij niet aan elk verzoek hoeven tegemoet te komen.

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt dit doen bij alle verwerkingen waarbij:

 • je geen toestemming hebt gegeven;
 • wij al zorg verlenen voordat hierover afspraken zijn gemaakt;
 • wij niet voldoen aan de wet;
 • er geen sprake is van een levensbedreigende situatie.

Bezwaar tegen andere vormen van verwerking van jouw persoonsgegevens beoordelen we per geval. Wij verwerken jouw gegevens alleen als wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben. Als dat er niet is, stoppen we direct met het verwerken van uw gegevens.

Recht op beperking

Soms kun je vragen dat Philadelphia tijdelijk stopt met de verwerking van jouw gegevens. Dit kan:

 • als je een wijziging hebt ingediend;
 • als jouw gegevens eigenlijk gewist moeten worden, maar jij dit niet wilt;
 • als Philadelphia de gegevens niet langer nodig heeft, maar jij wel. Bijvoorbeeld voor de voorbereiding op een rechtszaak.

Recht op jouw eigen gegevens

Je hebt het recht de gegevens die Philadelphia van jouw heeft gekregen zelf op te vragen. Wij sturen je deze gegevens dan (in een gangbaar bestandsformaat).
Dit geldt alleen voor digitale persoonsgegevens waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Of wanneer wij een overeenkomst met jou hebben.
Je mag die gegevens delen met een andere partij. Als er een koppeling is tussen onze systemen en de systemen van de andere partij dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens jou verzorgen. Vraag daar gerust naar.

Procedure uitoefening rechten

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten dan is dat gratis. Behalve bij misbruik. Philadelphia beoordeelt of er sprake is van misbruik. Je kunt een mail sturen aan: [email protected]

 • Antwoord
  • Wij antwoorden je mail binnen een maand. Mocht dit niet lukken dan laten wij je dat binnen die maand weten. Dit ligt aan de complexiteit en/of het aantal verzoeken. In het uiterste geval kan het drie maanden duren.
 • Identificatie
  • Wij kunnen altijd om bewijs van uw identiteit vragen. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan een verkeerde partij verstrekken. Of onterechte wijzigingen aanbrengen in jouw persoonsgegevens. Het gaat het snelst als je langskomt en jouw identiteitsbewijs kan laten zien. Als je jonger bent dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijk vertegenwoordiger.
 • Individuele afweging bij elk verzoek
  • Er kunnen omstandigheden zijn dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Mocht dat zo zijn, dan zullen we je dit helder omschreven laten weten. Als je het er niet mee eens bent, kun je het altijd voorleggen aan de rechter.

Worden jouw gegevens buiten de EU gebracht?

Nee, Philadelphia verwerkt jouw persoonsgegevens niet buiten de EU. Hierdoor zijn je gegevens altijd beschermd.

Heeft u iemand die ik kan aanspreken?

Philadelphia heeft een functionaris gegevensbescherming (fg) (mevrouw Krista Reinders) aangesteld. De fg houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Philadelphia hierover. De fg is bereikbaar via: [email protected] of op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op 033 – 760 20 00.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heb je  op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Philadelphia maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij jou om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is of verplicht is. Ook laten wij weten wat de (mogelijke) gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt. Wij zullen nooit meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk.

Gegevens verkregen van een andere organisatie/bron

Indien wij persoonsgegevens ontvangen van een andere organisatie dan zullen wij de bron daarvan vermelden.

Wijzigingen

Philadelphia kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring.

Privacy – Cookiemelding

Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe je ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik je op "Alle cookies toestaan".

Heb je een vraag? App SAME! Whatsapp