>Terug naar het overzicht

Leestip: Boeken die misschien interessant zijn voor jou

28 december 2022

Boeken over brussen

Wist je dat 1 op de 16 kinderen in Nederland een broer of zus met een beperking heeft? In een klas van 32 leerlingen zitten dus 2 brussen. Samen met jou is dat nog 1 klasgenoot. Als brus kan je het gevoel hebben dat je de enige bent die meemaakt wat jij meemaakt. Je ziet dat vrienden wel naar allerlei landen op vakantie gaan, na schooltijd makkelijk thuis kunnen afspreken of zich niet zorgen maken over hun broer of zus. Deze cijfers laten wel zien dat je daar niet de enige in bent. Dat kun je ook lezen in verschillende boeken.

Er zijn best veel boeken geschreven door en voor brussen. Ze beschrijven hierin hun eigen verhalen, vertellen ervaringen van andere brussen of lichten de resultaten van een onderzoek naar brussen toe. We noemen er een aantal.

Broers- en zussenboek van Anjet van Dijken

Het Broers- en zussenboek is geschreven door een brus en voor brussen. De verhalen die je erin leest, kunnen heel herkenbaar zijn voor andere brussen en dat kan je geruststellen. Je leest letterlijk dat je niet de enige bent met een bepaald gevoel, een ervaring of een gedachte.

In het boek schrijft Anjet van Dijken over negen thema’s, zoals samen dingen doen, tijd hebben voor jezelf en bezorgd zijn om je broer of zus. Daarnaast beschrijven acht volwassen brussen hun levensverhalen en geven 17 brussen van 6 t/m 12 jaar en 9 brussen van 13 t/m 26 jaar hun kijk op het onderwerp. Kortom, een boek vol ervaringen en tips waar elke brus iets aan kan hebben.

Broers en zussen: hoe is het voor jou? van Esther-Clair Sasbone

Dit boek bestaat uit 12 interviews met brussen. Hierin worden allerlei soorten gezinssituaties beschreven met steeds één terugkerend element: de zoektocht naar evenwicht. Het gaat over een hechte band met je broer of zus, maar ook over ruimte maken voor een leven los van je broer of zus. Het gaat over de behoefte aan aandacht en ook over de behoefte aan een onbezorgd leven in een gezin zoals anderen veelal (lijken te) hebben.

Dit boek Broers en zussen: hoe is het voor jou? is op dit moment uitverkocht. Het is wel te lenen bij de bibliotheek en wordt mogelijk nog aangevuld.

Weet jij hoe het is om anders te zijn? van Ellen Sabin

Het boek Weet jij hoe het is om anders te zijn? is een boek voor kinderen vanaf 7 jaar die een broertje, zusje, klasgenootje of vriendje heeft met een beperking of leerstoornis. Het is een doe-boek dat op een toegankelijke manier is geschreven. Dit boek helpt jou om je broer of zus beter te leren begrijpen. Ook kan het mensen helpen om kinderen die een beetje anders zijn, te respecteren. Het gaat over het Syndroom van Down, ADHD, autisme, dyslexie en astma.

Broers en zussen van speciale en gewone kinderen van Frits Boer

Het boek Broers en zussen van speciale en gewone kinderen gaat over broers, zussen, hun relatie en de betekenis ervan. Vanuit het levensloopperspectief wordt de broer-zusrelatie beschreven, waarbij speciale aandacht wordt gegeven aan wat het betekent om brus te zijn. De centrale vraag die wordt gesteld, is: hoe kunnen ogenschijnlijk belastende ervaringen een positieve uitwerking krijgen? Het gaat in dit boek ook over hulp voor brussen.

Het fijne aan lezen over brussen

Soms heb je niet de behoefte om met anderen te praten over hoe het is om een brus te zijn. Soms weet je niet goed met wie je erover wilt praten of wat je wilt zeggen. Dat is goed. Toch kan je het fijn vinden om af en toe ervaringen van anderen te horen, om tips of inspiratie te krijgen. Daarom is het fijn om boeken te lezen van en over andere brussen. Je voelt je hierdoor mogelijk minder alleen en kan veel hebben aan de tips die je leest. Natuurlijk hoef je er niet iets mee te doen en als een onderwerp in een boek je (nog) niet aanspreekt, dan laat je die links liggen. Je kunt eruit halen wat jij wilt. Dat is volledig aan jou!